Liên hệ

email: mail@mail.com

phone: (002) 01061245741

Địa chỉ

51 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế

Phòng Khám Bác sĩ Gia Đình

Một trong những cơ sở khám chữa bệnh đi đầu trong việc triển khai lĩnh vực Y học gia đình tại miền Trung và Tây Nguyên.

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Trung tâm y học Gia đình

Nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm đào tạo và hệ thống bác sĩ gia đình (BSGĐ) cho KV miền Trung và Tây Nguyên, với sự hỗ trợ của tổ chức Atlantic Philanthropies và hỗ trợ kỹ thuật từ ĐH Boston và các ĐH ở Bỉ, Trường ĐH Y Dược Huế đã thành lập Trung Tâm Y học Gia đình vào ngày 27/3/2015 và chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 10/12/2015

Nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm đào tạo và hệ thống bác sĩ gia đình (BSGĐ) cho KV miền Trung và Tây Nguyên, với sự hỗ trợ của tổ chức Atlantic Philanthropies và hỗ trợ kỹ thuật từ ĐH Boston và các ĐH ở Bỉ, Trường ĐH Y Dược Huế đã thành lập Trung Tâm Y học Gia đình vào ngày 27/3/2015 và chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 10/12/2015

Chi tiết
PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Giám đốc

signature
9

+

năm hình thành và phát triển

Các sự kiện đang & sẽ diễn ra

Background

Đào tạo

Trung tâm Y học Gia đình luôn đẩy mạnh chức năng đào tạo trong hoạt độnng giảng dạy. Là cơ sở hỗ trợ giảng dạy lý thuyết và thực hành YHGĐ trong hệ thống đào tạo của Trường ĐH Y Dược Huế, cung cấp đào tạo đại học, sau đại học, định hướng chuyên ngành Y học Gia đình, các khóa học đào tạo liên tục chuyên ngành Y học Gia đình.

Tin tức & Thông báo

Cập nhật

New Evidence Links Lifespan of Extension to Metabolic Regulation of Immune System

New Evidence Links Lifespan of Extension to Metabolic Regulation of Immune System

Joslin Researchers show that caloric restriction lowers levels of innate immunity and inflammation, leading to increased longevity.

New Evidence Links Lifespan of Extension to Metabolic Regulation of Immune System

New Evidence Links Lifespan of Extension to Metabolic Regulation of Immune System

Joslin Researchers show that caloric restriction lowers levels of innate immunity and inflammation, leading to increased longevity.

New Evidence Links Lifespan of Extension to Metabolic Regulation of Immune System

New Evidence Links Lifespan of Extension to Metabolic Regulation of Immune System

Joslin Researchers show that caloric restriction lowers levels of innate immunity and inflammation, leading to increased longevity.